En svensk plattform för satellitdata

Digital Earth Sweden är ett svenskt nav för intressenter som arbetar med jordobservationsdata. Vår ambition är att göra rymddata tillgänglig för alla.

Från rymden får du hela bilden

Att ta ett steg tillbaka för att få bättre överblick är en sanning inom många områden. Genom Digital Earth Sweden finns möjligheten att göra just det. Rymddata gör att man kan observera jorden och analysera förändringar på nationell, regional och lokal nivå i Sverige.

Satellitbilder tillsammans med artificiell intelligens har redan varit till stor hjälp för svenskt jordbruk och för analys av svenska sjöar och kustområden.

Läs mer om projekten.